Lyhyet

Tupakointi

Ennen oli tupa­koin­ti hie­noa hom­maa. Tuk­ki­sa­vo­tas­sa istah­det­tiin polt­te­le­maan pers­tu­pa­kat, her­ra­ker­hois­sa tupru­tel­tiin muh­kei­ta sika­rei­ta ja fii­nit nai­set polt­te­li­vat filt­te­ri­sa­vuk­kei­ta pit­käs­sä imuk­kees­sa. Arvok­kaas­ti ja har­tau­del­la nau­tis­kel­tiin kopal­li­set aro­mi­kas­ta piip­pu­tu­pak­kaa, samal­la kun poh­dit­tiin maa­il­man menoa.

Vaan nyky­ään kat­so­taan tupa­koit­si­jaa kuin hal­paa mak­ka­raa. Työ­pai­koil­la aje­taan tuprut­te­li­jat pie­neen kop­piin pii­loon pihan peräl­le. Par­ve­ke­tu­pa­koit­si­joi­ta hau­ku­taan yhtö­ko­kouk­sis­sa ja sisäl­lä tupa­koit­si­joi­ta pide­tään rikol­li­si­na. Tau­deil­la ja kuo­le­mal­la pelo­tel­laan, ja rajoi­tuk­sil­la ahdis­tel­laan tupa­koit­si­jaa.

Lyhyet

Vokseli

Vok­se­li (engl. voxel, sanois­ta volu­met­ric pixel) on pik­se­lin kol­miu­lot­tei­nen vas­ti­ne, kol­miu­lot­tei­sen kuva­mat­rii­sin kuva-alkio.

Lue lisää »

Sähkökirja kehittyy

Time­house Oy on joh­ta­va suo­ma­lai­nen säh­kö­kir­ja­tek­no­lo­gian kehit­tä­jä. Time­house on luo­nut äly­kir­jak­si kut­su­tun for­maa­tin, joka on täl­lä het­kel­lä kehit­ty­nein digi­taa­li­nen kir­ja maa­il­mas­sa.

Lue lisää »

Pakina

Van­hem­mil­la­ni on tapa­na ikä­vys­tyt­tää minut kuo­li­aak­si type­ril­lä kom­men­teil­laan sii­tä, miten vai­ke­aa elä­mä muka­mas oli, kun

Lue lisää »

Muumihahmot

”Van­ha per­he­ku­va” muu­mien suvus­ta. Muu­mit asu­vat Muu­mi­laak­sos­sa Muu­mi­ta­los­sa. Muu­mi­per­hee­seen kuu­lu­vat Muu­mi­peik­ko sekä hänen äitin­sä Muu­mi­mam­ma

Lue lisää »

MS-DOS

Mic­ro­sof­tin vuon­na 1981 jul­kai­se­ma, teks­ti­poh­jai­sel­la komen­to­liit­ty­mäl­lä varus­tet­tu käyt­tö­jär­jes­tel­mä. Se oli ensim­mäi­nen laa­jal­ti levin­nyt käyt­tö­jär­jes­tel­mä IBM PC ‑tie­to­ko­neil­le.

Lue lisää »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!